20063 Kanál %1 osa %2 pojezd os orientace bez transformace není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy

Pokus pojíždění osou orientace bez aktivní transformace orientace v režimu JOG.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Zapnout transformaci orientace.

Pokračování programu

  Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.