20062 kanál %1: osa %2 je již aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Indikovaná osa již pojíždí jako osa stroje. Nemůže tedy být provozována jako geometrická osa.

Pojezd osy je v režimu JOG možný přes 2 různá rozhraní:

1.                jako geometrická osa: přes kanálově specifické rozhraní
         DB 21 - 28, DBX 12.6 nebo DBX 12.7

2.                jako osa stroje: přes osově specifické rozhraní
         DB 31 - 48, DBX 8.6 nebo DBX 8.7).

Ze standartního ovládacího panelu stroje není možný současný provoz osy jako osy stroje a geometrické osy!

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Start geometrické osy po ukončení jejího pojezdu jako osy stroje.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.