20061 Kanál %1 osa %2 nemůže pojíždět jako osa orientace

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy

Osa není osou orientace a nemůže tedy pojíždět jako osa orientace v režimu JOG.

Odezva

Indikace alarmu.

Adpomoc

Zapsat osu jako osu orientace.

Pokračování programu

Vymazat alarm vymázovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.