20060 kanál %1: osa %2 nemůže pojíždět jako geometrická osa

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy

Osa není momentálně ve stavu "Geometrická osa". Nemůže se s ní proto pojíždět jako geometrickou osou v režimu JOG.

Jestliže se v oknu indikace " Poloha" promítne zkratka WKS (Souřadnicový systém obrobku), lze pomocí směrových tlačítek pojíždět pouze geometrickými osami. (MKS ... Souřadnicový systém stroje; pomocí směrových tlačítek na ovládacím panelu stroje lze nyní pojíždět všemi osami stroje).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zkontrolovat obsluhu, jestli geometrické osy mají skutečně pojíždět, jinak přepnout pomocí tlačítka "WKS/MKS" na ovládacím panelu stroje na osy stroje.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.