20057 kanál %1 blok %2 otáčkový posuv pro osu/vřeteno %3 je <= nula

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšti

%3 = název osy, číslo vřetena

Pro osu/vřeteno byl programován otáčkový posuv, nebyla však programována žádná rychlost nebo programovaná hodnota je menší než nula.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Startu.

LOKALREACTION

COMPBLOCKWITHREORG

Zpracování kanálu není připraveno k provozu.

Odpomoc

Opravit technologický program nebo

pro osy PLC na rozhraní VDI uvést korektní posuv nebo

pro kyvadlové osy zadat v datumu Setting posuv $SA_OSCILL_VELO.   DODATEK

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.