20056 kanál %1 osa %2 žádný otáčkový posuv, protože osa/vřeteno %3 stojí

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = název osy, číslo vřetena

%3 = název osy, číslo vřetena

Osa má být pojížděna v režimu JOG otáčkovým posuvem, posuv vřetena/osy, od které/ho má být posuv odvozen je však 0.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Pojíždět vřetenem/osou, od které/ho má být odvozen posuv.

Pokračování programu

Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Žádná další obsluhu není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.