20160 Kanál %1 správa nástrojů: PLC může ukončit pouze chybně přerušené povely

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Upozornění, že PLC chtěl ukončit právě aktivní povel správy nástrojů (výměna nástroje); popř. že není přítomen žádný povek k přerušení.

NCK toto odmítne, protože aktivní stav kanálu je  'aktivní' (v tomto případě nesmí být přerušeno), nebo 'reset' (v tomto případě není co přeručit).

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Slouží pouze informaci.

Pokračování programu

 
   Vymazat alarm vymázovou klávesou. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.