20150 kanál %1 řízení nástrojů: PLC ukončí přerušený povel

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Upozornění, že PLC ukončil přerušený (s výstupem alarmu) povel řízení nástrojů - výměnu nástroje.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Slouží pouze informaci.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.