20149 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: index neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku

U přístupu k proměnné v pohybové synchronní akci byl použit neplatný index.

Příklad:  ... DO $R$AC_MARKER1 = 100

Chyba se vyskytne, má-li Merker 1 větší hodnotu než maximálně dovolené číslo parametru R.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Použít platný index.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.