20148 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: interní chyba %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku

%3 = číslo chyby

Při zpracování synchronní akce se vyskytla interní chyba. Číslo chyby je relevantní pro účely  diagnózy a mělo by být hlášeno výrobci.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Synchronní akci změnit.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.