20147 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: povel není proveditelný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku

Povel bloku synchronní akce není proveditelný, např. Reset na vlastní sychronní akci není možný.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Změnit synchronní akci.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu sputit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.