20170 kanál %1 data stroje: $AC_FIFO neplatné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Daty stroje MD $MC_NUM_AC_FIFO, $MC_START_AC_FIFO, $MC_LEN_AC_FIFO, $MC_MODE_AC_FIFO stanovená struktura proměnné FIFO $AC_FIFO - $AC_FIFO10 nemůže být odložena v parametru pole R, definovaného pomocí $MC_MM_NUMR_PARAM.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Zvýšit počet parametrů R nebo snížit prvky FIFO.

$MC_MM_NUM_R_PARAM = $MC_START_AC_FIFO + $MC_NUM_AC_FIFO ($MC_LEN_AC_FIFO + 6)

Pokračování programu

Oprava dat stroje a Power-On.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.