20200 kanál %1: neplatné číslo vřetena %2 při "Korekci nástroje jemně"

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu cílový kanál
%2 = číslo vřetena

Prov vřeteno uvedené v příkazu PUTFTOC není v cílovém kanálu přiřazení vřeteno-osa.

Odezva

Indikace alarmů.
Stop interpretoru.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Změnit program, který v kanálu popisuje "Korekci nástroje jemně".

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.