20201 kanál %1: vřeteni %2 není přiřazen žádný nástroj

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo vřetena

Aby bylo možno respektovat "Korekci nástroje jemně" nástroje, který se nalézá ve vřetenu, musí být aktivní přiřazení vřeteno-nástroj.
Toto není aktuální v cílovém kanálu korekce nástroje "Korekci nástroje jemně" pro programované vřeteno.

Odezva

Indikace alarmů.
Stop interpretoru.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

1.                Změnit technologický program (zápis "Korekce nástroje jemně").

2.                V programu vytvořit přiřazení vřeteno-nástroj:

         TMON (hlídání nástroje).

         GWPSON (volba nástroje).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.