20203 kanál %1: žádný nástroj není aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Pomocí PUTFTOC byla zapsána "Korekce nástroje jemně" pro aktivní nástroj kanálu %1.
V tomto kanálu není aktivní žádný nástroj. Tím nelze korekci přiřazovat.

Odezva

Indikace alarmů.
Stop interpretoru.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Opravit program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.