20204 kanál %1: povel PUTFTOC není pro FTOCOF dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Pomocí PUTFTOC byla zapsána pro kanál %1"Korekce nástroje jemně". V tomto kanálu "Korekce nástroje jemně" není aktivní. V cílovém kanálu povelu PUTFTOC musí být aktivní FTOCON.

Odezva

Indikace alarmů.
Stop interpretoru.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Opravit program v pracovním kanálu: navolit FTOCON, aby kanál byl připraven pro příjem povelu PUTFTOC.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.