20210 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: hodnoty Centerless chybné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Při broušení Centerless nelze vypočítat průměr (zadání otáček vřetena), poněvadž vstupní polohy to nedovolují. Dále působí stará hodnota S.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

         Změnit program.

         Zvolit pro osy Centerless nové polohy,

         nebo potlačit výopčet pomocí G00.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.