20211 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: dosedací bod mimo meze rozsahu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Pro broušení Centerless leží vypočtený dosedací bod mimo meze rozsahu.
Data stroje:
MD: 21518 TRACLG_CONTACT_UPPER_LIMIT
MD: 21520 TRACLG_CONTACT_LOWER_LIMIT

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

         Zkontrolovat polohy os Centerless a data stroje MD.

         Změnit program.

         Zvolit pro osy Centerless nové polohy,

         nebo potlačit výpočet pomocí G00.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.