21610 kanál %1 osa %2: frekvence %3 překročena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = řetězec (číslo snímače)

Byla překročena maximální přípustná frekvence momentálně aktivního snímače (osově specifický signál rozhraní DB 31 - 48, DBX 1.5 a DBX 1.6) v osově specifickém v datu stroje MD 36 300: ENC_FREQ_LIMIT [n] (n ... číslo snímače 1 nebo 2). Může se tak ztratit vazba skutečné hodnoty polohy s mechanickou polohou saní.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přes všechny kanáy přepínatelné přes MD.
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat datum stroje MD 36 300: ENC_FREQ_LIMIT [n] a signál rozhraní "Systém měření polohy" (Lagemeßsystem 1/2) (DB 31 - 48, DBX 1.5 a DBX 1.6).

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.