21612 kanál %1 osa %2: signál VDI 'Odblokování regulátoru' odebrán během pohybu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Signál rozhraní 'Odblokování regulátoru' (DB31 - 48, DBX 2.1) byl v indikované ose uveden do stavu 0, když osa geometrické soustavy byla v pohybu.

Za osy geometrické soustavy se považují osy zapsané v kanálově specifickém datu pole MD 20 050: AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB. Ve všech existujících osách stroje musí být vydáno 'Odblokování regulátoru' nezávisle na tom , jestli osa je momentálně v pohybu nebo není!

Odezva

Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.

NC přepne na sledovací režim.

Odpomoc

Zkontrolovat signál rozhraní 'Odblokování regulátoru' (DB31 - 48, DBX 2.1, na př. pomocí indikace statusu PLC v oblasti ovládání DIAGNOSTIKA). Zpětně sledovat signál v úsecích PLC-programu, ve kterých je zpracováván.

Pokračování programu

Vymazat alarm NC-Startem pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.