21613 osa %1: přepínání měřících systémů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Měřící systém této osy se mění.

Odezva

Indikace alarmů.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.