21614 kanál %1 osa %2: hardwarový koncový spínač %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = řetězec (+, - nebo +/-)

Na rozhraní NC/PLC byl nastaven signál VDI "Hardwarový koncový spínač"
(DB 31 - 48, DBX 12.0 nebo DBX 12.1).

Odezva

Indikace alarmů.
Blokování startu NC.

Odpomoc

1.                V již zreferovaných osách by před dosažením hardwarového koncového spínače měl                sepnout softwarový koncový spínač 1 nebo 2.
         Zkontrolovat a opravit data stroje MD: 36110 POS_LIMIT_PLUS, 36100                POS_LIMIT_MINUS, 36130 POS_LIMIT_PLUS2 a 36120 POS_LIMIT_MINUS2 a                signál rozhraní pro volbu 1./2. softwarového koncového spínače (DB 31 - 48, DBX                12.2 a 12.3) (uživatelský PLC-program).

2.                Jestliže osa nebyla zreferována, lze hardwarový koncový spínač opustit v opačném                směru v režimu činnosti JOG.

3.                Zkontrolovat uživatelský PLC-program a propojení od spínače do vstupní jednotky                PLC, pokud osa vůbec nedosáhla hardwarového koncového spínače.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.