21615 kanál %1: osa %2 přepnuta do "Nachführen" za chodu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Tato osa byla přepnuta do "Nachführen" za chodu. Na př. bylo odejmuto odblokování impulzů pohonu.

Odezva

Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.