21616 kanál %1 blok %2: superponovaný pohyb následkem změny transformace

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Superponovaný pohyb v BCS změní následkem změny transformace svůj význam a může proto vést k nežádoucím pohybům os.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Vykonat superponované pohyby.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.