21617 kanál %1 blok %2: transformace nedovoluje projetí pólem

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Zadaný průběh křivky vede pólem nebo zakázanou oblastí.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program (pokud se alarm vyskytl v režimu AUTO).

Pro vyjetí ze stavu při alarmu je nutno zrušit volbu (RESET sám nestačí, když transformace zůstane aktivní také přes RESET).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.