21618 kanál %1 od bloku %2 transformace aktivní:  překryvný pohyb příliš velký

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšti

Podíl překryvného pohybu na transformační signifikaci os je tak vysoký, že preparací předem plánovaný pohyb dráhy již dostatečně neodpovídá skutečným poměrům při interpolaci.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Při překryvném pohybu je nutné dodržet dostatečnou bezpečnostní vzdálenost dráhy vzhledem k pólům a ohraničení pracovního prostoru.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.