21619 kanál %1 blok %2 transformace aktivní: pohyb není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšti

Kinematika stroje nedovoluje zadaný pohyb.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastavení signálů rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Při porušeném ohraničení pracovního prostoru (viz polohu stroje) musí být změněn pracovní prostor technologického programu tak, aby byl dodržen možný regulační rozsah (např. změněné upínání součásti). Přijde-li alarm v pólové poloze, je nutné dbát na to, že pomocí JOG je možné buď projet pólem nebo pod stejným úhlem, pod kterým se najelo na pól, opět vyjet.

Upozornění:

RESET jen samo nevystačuje, zůstane-li Trafo aktivní také přes RESET.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.