21650 kanál %1 osa %2 překryvný pohyb není dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = název osy, číslo vřetena

Pro osu byl požadován překryvný pohyb, který však je zakázán na základě datumu stroje FRAME_OR_CORRPOS_NATALLOWED.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Blok.NC-Startu.

Při alarmu NC-Stop.

Odpomoc

Zrušit překryvný pohyb nebo změnit datum stroje MD FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.