21700 kanál %1 blok %3 osa %2: měřící snímač je již vychýlen - hrana (signálu) není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku

Měřící snímač programovaný klíčovým slovem MEAS nebo MEAW je již vychýlen a sepnul. Další měření je možné až po oddálení měřícího snímače (klidová poloha).

Indikace osy nemá předběžně význam; v dalších vývojových stupních je plánováno specifické vyhodnovení.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat startovací polohu měřícího snímače příp. signály měřícího snímače. Kabel a konektory jsou v pořádku?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.