300749 osa %1 pohon %2: přepočítací faktor mezi motorem a zatížením je příliš velký POWER ON

Top  Previous  Next

Dotaz

Při rozběhu řídicího systému.

Působení

Operace rozběhu je přerušena, impulsy zůstanou zablokovány.

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

 
Přepočítací faktor systému motoru inkrementy do systému zatížení ../mstupně je větší než 1 popř. faktor, přepočítávající systém zatížení do systému motoru, je větší než 65535.

Podmínky:
Podmínka u faktoru systém zatížení do systému motoru zní: µm_to_inkr = 65535
Podmínka u faktoru systém motoru do systému zatížení zní: inkr_to_µm = 1

         s bmc help0003.wmf

Vzorec u rotační osy:

U rotačního snímače motoru a rotační osy platí:

                         bmc help0004.wmf

s n = 0 ... 7 (převodový stupeň) a

                         bmc help005.wmf

Vysvětlení:

MD 1318: $MD_SAFE_ENC_RESOL (rysky snímače na otáčení)

MD 1321: $MD_SAFE_ENC_GEAR_DENOM[n] (jmenovatel převodu snímač/zatížení)

MD 1322: $MD_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[n] (čitatel převodu snímač/zatížení)

Vzorec pro lineární osu:

U rotačního snímače motoru a lineární osy platí:

                          bmc help0006.wmf

s n = 0 ... 7 (převodový stupeň) a

                          bmc help0007.wmf.

Vysvětlení:

MD 1318: $MD_SAFE_ENC_RESOL (rysky snímače na otáčku)

MD 1320: $MD_SAFE_ENC_GEAR_PITCH (stoupání vřetene)

MD 1321: $MD_SAFE_ENC_GEAR_DENOM[n] (jmenovatel převodu snímač/zatížení)

MD 1322: $MD_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA[n] (čitatel převodu snímač/zatížení)

n = 0 ... 7 (převodový stupeň)

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat následující bezpečnostně relevantní data stroje v závislosti na typu snímače motoru popř. typu osy a případně korigovat.

 
MD 1317: $MD_SAFE_ENC_GRID_POINT_DIST,

rozteč mřížky lineárního měřítka (u lineárního snímače)

MD 1318: $MD_SAFE_ENC_RESOL,

rysky snímače na otáčku (u rotačního snímače)

MD 1318: $MD_SAFE_ENC_RESOL

MD 1320: $MD_SAFE_ENC_GEAR_PITCH,

(u rotačního snímače a lineární osy)

MD 1321: $MD_SAFE_ENC_GEAR_DENOM

MD 1322: $MD_SAFE_ENC_GEAR_NUMERA

(při použití převodu).

Typ snímače motoru popř. typu osy se stanoví přes MD 1302: §MD_SAFE_IS_ROT_AX.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.