300750 osa %1 pohon %2: chyba parametrizace adaptace regulátoru otáček

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Horní otáčky adaptace MD 1412: $MD_SPEEDCTRL_ADAPTSPEED_2  (horní otáčky adaptace) jsou menší než dolní otáčky adaptace MD 1411: $MD_SPEEDCTRL_ADAPTSPEED_1 (dolní otáčky adaptace).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat data stroje MD 1412: $MD_SPEEDCTRL_ADAPTSPEED_2  (horní otáčky adaptace) a MD 1411: $MD_SPEEDCTRL_ADAPTSPEED_1 (dolní otáčky adaptace), případně korigovat.

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.