300751 osa %1 pohon %2: zesílení regulátoru otáček příliš velké

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Proporcionální zesílení regulátoru otáček MD 1407: $MD_SPEEDCTRL_GAIN_1 (zesílení P regulátoru otáček), resp. MD 1408: $MD_SPEEDCTRL_GAIN_2 (zesílení P horních otáček adaptace) je příliš velké.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zapsat pro regulátor otáček menší hodnotu pro proporcionální zesílení MD 1407: $MD_SPEEDCTRL_GAIN_1 (zesílení P regulátoru otáček), resp. MD 1408: $MD_SPEEDCTRL_GAIN_2 (zesílení P horních otáček adaptace).

(přihlédnout k účinné adaptaci regulátoru otáček)

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.