300752 osa %1 pohon %2: blokovací frekvence filtru požadované hodnoty proudu je příliš velká

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Blokovací frekvence filtru požadované hodnoty proudu je větší než převrácená hodnota 2 taktů regulátoru proudu.

(porušení snímacího teorému)

(1/2*MD 1000*31,25 microsec).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Hodnota data stroje MD 1210: $MD_CURRENT_FILTER_1_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence filtru požadované hodnoty proudu 1) nebo MD 1213: $MD_CURRENT_FILTER_2_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence filtru požadované hodnoty proudu 2) nebo MD 1216: $MD_CURRENT_FILTER_3_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence filtru požadované hodnoty proudu 3) nebo MD 1219: $MD_CURRENT_FILTER_4_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence filtru požadované hodnoty proudu 4) musí být menší než převrácená hodnota dvou taktů regulátoru proudu MD 1000: $MD_CURRCTRL_CYCLE_TIME (takt regulátoru proudu).

(1/2*MD 1000*31,25 microsec)

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.