300748 osa %1 pohon %2: takt hlídání obou os není stejný                POWER ON

Top  Previous  Next

Dotaz

Při rozběhu řídicího systému.

Působení

Operace rozběhu je přerušena, impulsy zůstanou blokovány.

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

 
Byl nastaven rozdílný takt hlídání v in MD 1300: $MD_SAFETY_CYCLE_TIME (takt hlídání) pro obě osy 2-osého modulu.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Nastavit MD 1300: $MD_SAFETY_CYKLE_TIME (takt hlídání) stejně na všech pohonech modulu.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.