20004 kanál %1 osa %2: chybí referenční značka

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

U měřících systémů délek s kódováním vzdálenosti nebyly v rámci stanovené dráhy (osově specifické datum stroje MD: 34060 REFP_MAX_MARKER_DIST) nalezeny 2 referenční značky.

U měřítek s kódováním vzdálenosti není zpomalovací narážka zapotřebí (vyhodnocuje se existující narážka). Směr hledání (najíždění) je určen směrovým tlačítkem. Hledaná vzdálenost 34060 REFP_MAX_MARKER_DIST, v rámci které se očekávají 2 referenční značky, se počítá od bodu startu.

Odezva

NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Určit vzdálenost mezi 2 lichými referenčními narážkami (rozteč referenčních značek). Tuto hodnotu je nutno zapsat do data stroje MD: 34060 REFP_MARKER_DIST (u měřítek Heidenhain 20,00 mm).

Zkontrolovat referenční stopu měřítka vč. vyhodnocovací elektroniky.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.