20005 kanál %1 osa %2: najíždění do referenčního bodu bylo zrušeno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Kanálově specifické najíždění do referenčních bodů nemohlo být ukončeno ve všech uvedených osách (na př.: zrušení kvůli chybějícímu odblokování regulátoru, přepínání měřícího systému, puštění směrového tlačítka a pod.).

Odezva

NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat možné příčiny zrušení:

    chybí odblokování regulátoru (DB 21 - 28, DBX 2.1),

         přepínání měřícího systému (DB 21 - 28, DBX 1.5 a DBX 1.6),

         chybí směrové tlačítko + nebo - (DB 21 - 28, DBX 8.6 a DBX 8.7),

         override posuvu = 0.

Osově specifické datum stroje MD: 34110 REFP_CYCLE_NR určuje, které osy se zúčastní kanálově specifického referování:

-1:                bez kanálově specifického referování, NC-Start bez referování.

0:                bez kanálově specifického referování, NC-Start s referováním.

1-8:                kanálově specifické referování. Zadané číslo odpovídá pořadí referování (když                všechny osy s obsahem 1 dosáhly referenčního bodu, startují osy s obsahem 2 atd.).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.