20006 kanál %1 osa %2: nebylo dosaženo vypínací rychlosti najíždění do referenčního bodu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Ve fázi 2 najíždění do referenčního bodu (čekání na nulovou značku) bylo dosaženo konce narážky, ale rychlost najíždění do referenčního bodu není v tolerančním poli. (To je možné, když osa při zahájení najíždění do referenčního bodu již stojí na konci narážky). Tím platí fáze 1 za již ukončenou a nedojde ke startu).

Fáze 2 se přeruší (tentokrát před narážkou) a najíždění do referenčního bodu se utomaticky nastartuje ještě jednou ve fázi 1. Jestliže se ani při 2. pokusu nedosáhne najížděcí rychlosti, dojde k definitivnímu přerušení referování s indikací alarmu.

Najížděcí rychlost:                34040 REFP_VELO_SEARCH_MARKER
Tolerance rychlosti:                35150 SPIND_DES_VELO_TOL

Odezva

NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zmenšit datum stroje MD: 34040 REFP_VELO_SEARCH_MARKER pro najížděcí rychlost a/nebo zvětšit datum stroje MD: 35150 SPIND_DES_VELO_TOL pro toleranci rychlosti.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.