20003 kanál %1 osa %2: chyba měřícího systému

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

U měřícího systému s kódovanými referenčními narážkami byla mezi 2 po sobě následujícími značkami zjištěna větší vzdálenost, než odpovídá dvojnásobku vzdálenosti v datu stroje MD: 34300 ENC_REFP_MARKER_DIST.

Řídící systém vydá tento alarm teprve, když po 2. pokusu v opačném směru s poloviční rychlostí pojezdu znovu zjistil příliš velkou vzdálenost.

Odezva

NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Určit vzdálenost mezi 2 lichými referenčními narážkami (rozteč referenčních značek). Tuto hodnotu je nutno zapsat do data stroje MD: 34300 NC_REFP_MARKER_DIST (u měřítek Heidenhain 20,00 mm).

Zkontrolovat referenční stopu měřítka vč. vyhodnocovací elektroniky.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.