20002 kanál %1 osa %2: chybí nulová značka

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Nulová značka inkrementálního snímače dráhy neleží v rámci určené vzdálenosti.

Fáze 2 najíždění dio referenčního bodu končí, když byla zjištěna nulová značka snímače, když předtím rostoucí/klesající hrana signálu rozhraní PLC "VERZÖGERUNG REFERENZPUNKT-FAHREN" (ZPOŽDĚNÍ NAJÍŽDĚNÍ DO REFERENČNÍHO BODU) (DB 31 - 48, DBX 12.7) spustila trigger. Maximální vzdálenost mezi startem triggeru a následující nulovou značkou se určuje v datu stroje MD: 34060 REFP_MAX_MARKER_DIST.

Hlídací obvod zabrání přejetí signálu nulové značky a vyhodnocení příštího signálu referenčního bodu! (Špatné nastavení narážek nebo příliš velké zpoždění z PLC-programu).

Odezva

NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat nastavení narážek a dbát na dostatečnou vzdálenost mezi koncem narážky a následujícím signálem referenční značky. Dráha musí být větší než kolik může osa ujet během doby cyklu PLC.

Zvětšit datum stroje MD: 34060 REFP_MAX_MARKER_DIST, ale nevolit větší hodnotu než vzdálenost mezi 2 nulovými značkami. Pak by vypnulo hlídání!

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.