20001 kanál %1 osa %2: není signál narážky

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Na začátku 2. fáze najíždění do referenčního bodu již neexistuje signál ze zpomalovací narážky.

2. fáze najíždění do referenčního bodu začíná, když osa zůstane stát po zabrždění na zpomalovací narážce. Osa se pak spustí v opačném směru, aby při opuštění/novém najetí (záporná/kladná hrana) zpomalovací narážky vybrala nejbližší značku referenčního bodu.

Odezva

NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat, jestli je brzdná dráha z najížděcí rychlosti větší než narážka referenčního bodu - pak osa může zastavit teprve za narážkou. Použít delší narážku nebo snížit najížděcí rychlost v datu stroje MD: 34020 REFP_VELO_SEARCH_CAM.

Když osa zastavila na narážce, zkontrolovat, jestli na rozhraní do NCK ještě je signál "VERZÖ-GERUNG REFERENZPUNKTFAHREN" (ZPOŽDĚNÍ NAJÍŽDĚNÍ DO REFERENČNÍHO BODU) (DB 31 - 48, DBX 12.7).

         Hardware: přerušení vodiče? zkrat?

         Software: uživatelský program?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.