20000 kanál %1 osa %2: není dosaženo referenční narážky

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Po startu najíždění do referenčního bodu musí v rámci vzdálenosti určené v datu stroje
MD: 34030 REFP_MAX_CAM_DIST přijít rostoucí hrana zpomalovací narážky (fáze 1 procesu referování). (Tato chyba se vyskytne pouze u inkrementálních snímačů).

Odezva

NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Jsou možné 3 příčiny chyby:

1.                V datu stroje MD: 34030 REFP_MAX_CAM_DIST je malá hodnota.
         Vyšetřit maximální možnou vzdálenost od začátku referování ke zpomalovací                narážce a porovnat ji s hodnotou v datu stroje MD: REFP_MAX_CAM_DIST, evtl.                zvětšit datum stroje MD.

2.                Signál narážky nedojde až do vstupní jednotky PLC.
         Referenční spínač stisknout ručně a zkontrolovat vstupní signál na rozhraní NC/PLC
         (trasa: spínač!konektor!kabel!PLC-vstup!uživatelský program).

3.                Spínač referenčního bodu není ovádán narážkou!
         Zkontrolovat vertikální vzdálenost zpomalovací narážky a ovládaného spínače.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.