18400 Kanál %1 blok %2 přepnutí jazyka není možné:%3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = příčina

Přepnutí jazyka na externí NC jazyk nelze z uvedeného důvodu provést.

Možné jsou tyto příčiny (viz parametr 3):

Chybně nastavená data stroje

Aktivní transformace

Odezva

Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretu.
Blokování startu NC

Odpomoc

Před přepnutím jazyka je třeba odstranit uvedenou příčinu.

 

Pokračování programu

 Smazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.