380060 Profibus-DP: Alarm %1 na logické adrese %2 nepřiřazené stanice.

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = třída alarmů

%2 = logická adresa

SDB1000 obsahuje Slave, který není v NC systému přiřazen parametrizací dat stroje

(viz help k alarmu 380050/51).  Slave je také připojen k Profibus-

DP. Takovým slavem byl vyvolán alarm.

Třída alarmů:

01 = opakování stanice

02 = výpadek stanice

Pracování NC systémem je možné.

Odezva

Indikace alarmu

Odpomoc

Doplnit data stroje nebo

změnit SDB1000 nebo

oddělovat Slave od Profibus-DP nebo

kvitovat alarm.

Pokračování programu

Smazat alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.