120000 oblast %1 nelze zavádět ! Potvrdit alarm, stisknout  volič oblasti!

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název ovládací oblasti

Aplikace zapsaná v REGIE.INI nemohla být spuštěna.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zkontrolovat, zda je korektní zápis v REGIE.INI.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.