380051 Profibus-DP: Vícenásobné přiřazení výstupů na adrese %1

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = logická adresa

Došlo k vícenásobnému přiřazení vstupních dat v logickém adresovém prostoru.

logická adresa: bázová adresa vícenásobně definovaného adresového prostoru

Odezva

NC není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní

Odpomoc

Rozdělení adresového prostoru se kontroluje takto:

Kontrola na vícenásobné přiřazení v těchto datech stroje:

MD 13050[1] - MD 13050[n]                n = největší osový index řídicího systému

MD 12974, 12975                                adresový prostor PLC digitálních výstupů

MD 12982, 12983                                adresový prostor PLC analogových výstupů

Není-li v této parametrizaci žádná inkonzistence,  je třeba tato data stroje srovnat s projektováním v SDB1000. Přitom je především nutné kontrolovat, zda z projektovaných délek jednotlivých slotů nevyplývají žádná přesahování oblasti.

Po lokalizaci příčiny chyby je třeba změnit data stroje a/nebo SDB1000.

Pokračování programu

VYP ZAP řídicí systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.