6422 kanál %1: pohyb nástroje není možný - zásobník č. %2 neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = identif. kanálu
%2 = číslo zásobníku

Požadovaný povel pohybu nástroje - vybaven MMC nebo PLC - není možný.

Zásobník s tímto číslem neexistuje.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat, zda jsou korektně definována data zásobníku.

Vydá-li PLC povel k pohybu: kontrolovat, zda je korektní PLC program.

Vydá-li MMC povel k pohybu: kontrolovat, zda byl MMC povel zásobován korektními parametry.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.