6423 kanál %1: pohyb nástroje není možný - číslo místa %2 v zásobníku %3 neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = identif. kanálu
%2 = číslo zásobníku
%3 = číslo místa v zásobníku

Požadovaný povel pohybu nástroje - vybaven MMC nebo PLC - není možný. Jmenované místo ve jmenovaném zásobníku neexistuje.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat, zda jsou korektně definována data zásobníku.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.