6424 kanál %1: pohyb nástroje není možný - nástroj %2 v zásobníku neexistuje nebo ho nelze použít

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = identif. kanálu
%2 = řetězec (označení)

Požadovaný povel pohybu nástroje - vybaven MMC nebo PLC - není možný.

Jmenovaný nástroj není definován.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat, zda jsou korektně definována data nástroje.

Zkontrolovat, zda byl povel pohybu korektně parametrován.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.