6425 kanál %1: nástroj %2 nelze uložit do zásobníku %3 do místa %4 -
nedovolená definice zásobníku

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = identif. kanálu
%2 = řetězec (označení)
%3 = číslo zásobníku
%4 = číslo místa v zásobníku

Požadovaný povel pohybu nástroje - vybaven MMV nebo PLC - není možný.

Nástroj má být zadáním pohybu uložen na místě, jehož definice nesplňuje předpoklady pro obsazení.
Následující příčiny poruchy:
- místo je zablokováno nebo není volné!
- typ nástroje nesouhlasí s typem místa (v zásobníku)!
- nástroj je evtl. příliš velký, vedlejší místa jsou obsazena!

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat, zda jsou korektně definována data zásobníku.

Zkontrolovat, zda zásobník manipulací obsluhy jednoduše nenabízí žádné další místo                k   uložení nástroje.

Zkontrolovat, zda je definována hierarchie typu místa a zda tato např. zakazuje, aby                nástroj typu A mohl být uložen na volné místo pro typ ¨B¨.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.