6430 čítač kusů: tabulka kontrolovaných břitů přeplněna

Top  Previous  Next

Vysvětlení  

Není možno provádět další zápisy břitů do tabulky čítače počtu kusů.
V čítači obobků lze celkem zaznamenat tolik břitů, kolik je jich celkem možných v NCK.
Znamená to, že z každého nástroje se každý břit používá pro obrobek přesně jedenkrát, pak je dosaženo meze.
Opracovává-li se současně více obrobků několika vřeteny, pak lze přes všechny obrobky pro čítač kusů zaznamenat břity 18100 MN_MM_NUM_CUTTING_EDGES_IN_TOA.

Je-li vybaven alarm, pak to znamená, že nyní použité břity již nejsou kontrolovány podle počtu; sice tak dlouho, až je tabulka opět vyprázdněna, např. NC jazykovým povelem SETPIECE, nebo příslušným zadáním od MMC, PLC (PI služba).  

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zapomněly čítače kusů snižovat? Pak programovat v technologickém programu         SETPIECE, nebo v PLC programu korektně vložit povel.

Je-li korektní technologický program, popř. PLC program, mělo by být nastaveno více paměti pro břity nástrojů přes datum stroje $MN_MM_NUM_CUTTING_EDGES_IN_TOA  (! Pouze osoby s opravněním k přístupu toto mohou provést).

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.